بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/03/05
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,140 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,124 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/03/05
کل خالص ارزش دارائی ها 7,199,120,576,192 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,124 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,255 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,140 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 711,115,409

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله کمند

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/05/30

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

پدرام سميعي تبريزي، حسين صفري، عزت اله صياد نيا طيبي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت

نمودار‌ها