مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند می رساند:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند در تعهد پذیره نویسی اوراق "سلف نفت سبک داخلی 2991" به میزان تعهد 3000 میلیارد ریال و همچنین در پذیره نویسی اوراق "منفعت دولت53" به میزان 4000 میلیارد ریال از حجم کل تعهد مشارکت نموده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بورس انرژی مراجعه فرمائید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل