مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار (اراد62)

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند: صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند در تاریخ 1399/09/26 در تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت در نماد "اراد62" به میزان تعهد 5،000 میلیارد ریال مشارکت کرده و معادل 7.67 درصد کارمزد دریافت نموده است.