برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری کمند

در راستای رعایت مفاد ماده 33 اساسنامه صندوق، بدین‌وسیله برگزاری مجمع صندوق را به اطلاع دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری می‌رساند:
تاریخ برگزاری مجمع: 96/08/16
ساعت شروع جلسه مجمع: 18:00
مکان برگزاری مجمع: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، پلاک 283، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی
دستورات جلسه مجمع: 
1-افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری؛
2-افزایش سقف هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق؛
3- افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها.