امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله کمند در تاریخ 1396/05/30 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییر آدرس صندوق طی مجمع 1398/10/25
تغییرات امیدنامه طی مجمع 98/09/04 صندوق با درآمد ثابت کمند
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت کمند از 1500میلیون واحد به 2000میلیون واحد طی مجمع 98/08/08
تغییرات امیدنامه طی مجمع 98/06/20 صندوق با درآمد ثابت کمند
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت کمند از 1000 میلیون به 1500 میلیون واحد طی مجمع 98/06/10
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت کمند از 750 میلیون به 1000 میلیون واحد طی مجمع 98/03/26
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت کمند از 500 میلیون به 750 میلیون واحد طی مجمع 98/02/07
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت کمند از 350 میلیون به 500 میلیون واحد طی مجمع 97/12/21
افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 200 میلیون به 350 میلیون واحد طی مجمع 1397/11/16
افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 100 میلیون به 200 میلیون واحد طی مجمع 1397/09/10
تاییدیه سازمان مبنی بر صورتجلسه 1396/12/06 صندوق بادرآمد ثابت کمند
تاییدیه سازمان مبنی بر صورتجلسه 1396/08/16 صندوق بادرآمد ثابت کمندر
اضافه نمودن کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین هزینه خدمات سپرده گذاری درمجمع مورخ 13970223