اطلاعات لحظه‌ای: 1400/04/01
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,106 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,094 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/04/01
کل خالص ارزش دارائی ها 105,675,398,134,356 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,094 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,126 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,106 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 10,470,000,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/05/30

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا

مدیران سرمایه گذاری:

پدرام سميعي تبريزي، حسين صفري، محمدرضا خاني معصوم آباد عليا

حسابرس:

موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور